• Karencje
  • Dokumenty do zgłaszania szkód dla klientów banków:
  1. Lista dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę świadczeń poszczególnych rodzajów.pdf
  2. oświadczenie.pdf
  3. wniosek o wypłatę świadczenia pobyt w szpitalu SWN 8b.pdf
  4. wniosek o wypłatę świadczenia powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu SWN6b.pdf
  5. wniosek o wypłatę świadczenia wystąpienie poważnego zachorowania śmiertelnej choroby SWN5b.pdf
  6. wniosek o wypłatę świadczenia zgon małżonka partnera dziecka noworodka SWN 3b.pdf
  7. wniosek o wypłatę świadczenia zgon rodziców teściów ubezpieczonego SWN-2b.pdf
  8. wniosek o wypłatę świadczenia zgon ubezpieczonego osierocenie dziecka SWN 1b.pdf
  • Załączniki:

Zał. 1 Pełnomocnictwo  – zgon rodzica, teścia.pdf