Ubezpieczenia majątkowe to szeroki wachlarz produktów  zabezpieczających nasz majątek osobisty lub firmowy.

Do najpopularniejszych produktów zaliczamy ubezpieczenia:

 1. Nieruchomości – domu/mieszkania/domu w budowie/lokali firmowych

Ochroną obejmujemy zarówno mury, stałe elementy, jak również ruchomości domowe, a więc wszelki majątek wewnątrz lokali. Podstawowa ochrona mienia może zostać rozszerzona o:

 • Ubezpieczenie garażu oraz małej architektury np. baseny, trampoliny, ogrodzenie ze stałymi elementami, meble ogrodowe;
 • Ubezpieczenie fotowoltaiki,
 • Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym (również OC lokatora, bądź najemcy – na wypadek wyrządzenia szkód w mieszkaniu wynajmowanym),
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
 • Pakiet Assistance gwarantujący wsparcie w trudnych sytuacjach losowych m.in. pomoc interwencyjną np. ślusarz, lokal zastępczy, serwis sprzętów domowych;
 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • Sprzęt poza domem,
 • Ubezpieczenie nagrobku.

Posiadamy w ofercie wariant ALL RISKS – ochrona od wszystkich ryzyk!

 1. Ubezpieczenia Turystyczne

Kompleksowe ubezpieczenie podróżne to ochrona i spokojna głowa na wakacjach w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie na wyjazdy zagraniczne obejmuje koszty leczenia za granicą (również po spożyciu alkoholu), organizację transportu Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania, ubezpieczenie bagażu, OC w sytuacji wyrządzenia szkód np. w pokoju hotelowym oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o uprawianie sportów zimowych lub ekstremalnych. W ofercie mamy również ubezpieczenie dla osób podróżujących po Polsce oraz grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy).

 1. Koszty rezygnacji z podróży

Ochrona obejmuje zwrot poniesionych kosztów wyjazdu m.in. wykupionych wakacji w biurze podróży, lotów, hoteli, czy wynajmu samochodu w przypadku zaistnienia zdarzeń, które uniemożliwią swobodny udział w zaplanowanej podróży. Zwrot kosztów nastąpi w wyniku nagłego zachorowania (również na COVID – 19) lub innych sytuacji losowych np. nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, czy kradzieży dokumentów.

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Pełna ochrona dla Twojego Dziecka (NNW Szkolne) oraz dla Ciebie na wypadek zdarzeń losowych w życiu prywatnym i zawodowym. Przygotujemy ofertę również dla aktywnych – jeżeli uprawiasz sport i boisz się o następstwa ewentualnych wypadków mamy dla Ciebie pakiet gwarantujący pomoc finansową w przypadku uszkodzenia ciała, bądź zgonu w następstwie wypadku. Oferujemy także ubezpieczenie NNW dla pracodawców na wypadek uszczerbku pracowników.

 1. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Proponujemy ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania lokalu mieszkalnego (np. zalanie sąsiada, wybicie szyby przez dziecko), czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju lub za granicą (np. podczas jazdy na rowerze, w wyniku zalania kawą w restauracji, czy w związku z posiadaniem zwierząt). Ochrona w zakresie OC obejmuje osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym.

 1. Odpowiedzialność Zawodowa

Ubezpieczenie gwarantuje odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.     Zapewnimy odpowiednią ochronę dla każdego zawodu:

 • Ubezpieczenia obowiązkowe – m.in. OC dla zawodów medycznych, OC dla zawodów prawniczych, OC Architekta, OC dla zawodów księgowo-rachunkowych, OC dla zawodów związanych z obrotem nieruchomościami.
 • Ubezpieczenia dobrowolne – m.in. OC Członka Zarządu, OC Nauczycieli, OC dla zawodów informatycznych i wiele innych.
 1. Ubezpieczenia dla biznesu:

Dla przedsiębiorców proponujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną, jak i posiadanym mieniem firmowym:

 • Ubezpieczenie: budynków, mienia, maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego;
 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa – obejmująca szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia,
 • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa – chroni przed sytuacją niewywiązania się z umowy lub niewłaściwym wykonaniem zawartych w umowie warunków,
 • Odpowiedzialność Cywilna Pracodawcy,
 • Odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem na rynek produktów wadliwych.

Ubezpieczamy firmy budowlane, spedycyjne, sprzątające, specjalistów od IT, zakłady fryzjersko-kosmetyczne, firmy produkcyjne i wiele innych.

 1. Ubezpieczenia rolne

Dla osób posiadających gospodarstwo rolne proponujemy szeroki zakres ochrony, zarówno obowiązkowe OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych od ognia i zdarzeń losowych, jak również dodatkowe ryzyka obejmujące ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, budowli i silosów zwierząt gospodarskich oraz plonów.

W swojej ofercie posiadamy 12 Towarzystw Ubezpieczeniowych dzięki czemu zawsze masz pewność wyboru produktu odpowiadającego Twoim potrzebom.

Na każdym etapie służymy pomocą, doradztwem i wsparciem – w szczególności w momencie wyboru właściwej polisy jak i podczas jej trwania , kiedy mogą wystąpić różne nieprzewidziane zdarzenia losowe.