img0144

Ubezpieczenie majątku indywidualnego

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy:

Domy i mieszkania :

 • w formule konkretnie wskazanych ryzyk takich jak: powódź, deszcz nawalny, napór śniegu, osuwanie się ziemi czy pożar. Można ją rozszerzyć o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację

lub

 • w opcji all risks  , która obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.

 

W ramach polisy ubezpieczenia domu/mieszkania podstawowa ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o :

 • Pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem– w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, transport medyczny lub dostawę leków.
 • Dostęp do infolinii medycznej– na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.
 • Pomoc w razie hospitalizacji– w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego powodującego konieczność hospitalizacji Warta zapewnia opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, opiekę nad osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami domowymi lub transport zwierząt domowych
 • Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi– w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.
 • Pomoc interwencyjną– na przykład w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.
 • Pomoc serwisową– organizujemy i pokrywamy koszty naprawy RTV, AGD i PC, który ma nie więcej niż 6 lat.
 • Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej
 • Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie)–  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania
 • Wsparcie osobistego opiekuna – organizację rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych.
 • Ubezpieczenie ogrodzenia domu jednorodzinnego – ochrona uwzględnia skutki wandalizmu (np. graffiti), a nawet uderzenie własnym pojazdem.
 • Ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia – gwarantuje ochronę np. siłowników bram, wideodomofonów od kradzieży.
 • Ubezpieczenie obiektów małej architektury – gwarantuje ochronę (również od kradzieży), np. altany, basenu wraz z instalacją czy huśtawki przymocowanej do podłoża.
 • Ubezpieczenie zewnętrznych elementów – opcja gwarantująca, np. ochronę przed kradzieżą miedzianych rynien, anten, punktów oświetleniowych, baterii słonecznych.
 • W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto możliwe jest ubezpieczenie ogrodzenia działki.

Zakres ubezpieczenia to także:

 • Koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca  i usunięcia awarii kucia ścian czy podłogi.
 • Dobra ochrona na wypadek burzy– ubezpieczenia mieszkaniowe w standardzie obejmują szkody powstałe w czasie burzy. Co ważne, wypłata odszkodowania odszkodowanie należna jest nie tylko w przypadku zniszczenia mienia w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna, ale obejmuje również zniszczenie sprzętu elektronicznego czy elektrycznego w wyniku tzw. przepięcia.
 • Szeroka ochrona dla posiadaczy zwierząt, Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe. To znaczy, że gwarantujemy wypłatę odszkodowania zarówno w przypadku kradzieży w wyniku włamania do miejsca ubezpieczenia jak i poparzenia w wyniku pożaru. Masz też zapewnioną opiekę nad zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala i nie ma się kto nimi zająć.

Opcje dodatkowe:

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – obejmuje przedmioty, które klienci zabierają w podróż m.in. torebki, walizki, przedmioty codziennego użytku oraz broń, kamery, aparaty fotograficzne, laptopy czy sprzęt sportowy. Ubezpieczenie to będzie bardzo przydatne w sytuacji np. zniszczenia bagażu w wyniku kolizji samochodu, którym był on przewożony, kradzieży z włamaniem do pokoju hotelowego, a także zaginięcia np. w razie utraty przytomności czy wypadku. Ochrona obejmuje wszystkie osoby  pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku– tzw. Pakiet Torebka obejmuje ochroną przedmioty codziennego użytku: torebkę, teczkę, dokumenty, gotówkę, karty kredytowe, klucze do miejsca zamieszkania, telefony komórkowe, laptopy, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, zegarki i sprzęt medyczny, które mogą zostać utracone w wyniku rabunku. Ubezpieczenie działa w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą i obejmuje wszystkie osoby  pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.
 • OC w życiu prywatnym– ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu (np. zalanie sąsiada, wybicie szyby przez dziecko) czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju lub za granicą (np. podczas jazdy na rowerze lub w wyniku zalania kawą w restauracji). Ochrona w zakresie OC obejmuje osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Zakres ubezpieczenia OC można rozszerzyć o odpowiedzialność na terytorium  Stanów Zjednoczonych i Kanady, w związku z używaniem sprzętu pływającego dla własnego użytku, w związku z posiadaniem i używaniem konia rekreacyjnego, w związku z posiadaniem i użyciem broni oraz o OC najemcy.
 • Ubezpieczenie nagrobków– ochrona grobowców i nagrobków przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją.
 • NNW –ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków można objąć  osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym , gwarantującym pomoc finansową w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała              w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie roślinności ogrodowej – obejmuje roślinność ogrodową zasadzoną na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny. Chroni przed skutkami zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, upadku drzew   i masztów,uderzenie pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego. Maksymalna suma ubezpieczenia roślinności ogrodowej to 20 tys. zł.