img0114

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Korzyści z zakupu ubezpieczenia OC/AC za pośrednictwem AB Insurance sp. z o.o.:

 • Nawet do 70% zniżki dla dobrych, bezpiecznych kierowców,
 • Osobisty Doradca, który służy radą i pomocą w trakcie wyboru, zakupu i trwania ubezpieczenia,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Twoich bliskich
 • Dodatkowe ubezpieczenie szyb i opon
 • Assistance : w cenie pakietu podstawowego gwarancja podstawowej pomocy :
 • holowanie pojazdu do 100 km,
 • informacja serwisowa
 • usługa przekazania wiadomości.

Jeśli chcesz  mieć gwarancję pomocy również w razie awarii i innych zdarzeń                    (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.) i szerszy zakres ochrony – wybierz jeden        z trzech pozostałych wariantów assistance tj. Złoty, Złoty+, Platynowy.

 • Dodatkowe bonusy zniżkowe nawet do 20 % , dla klientów objętych programem ubezpieczenia grupowego TUNŻ Warta S.A.,
 • Możliwość ubezpieczenia „oldtimerów”, czyli samochodów mających nie mniej niż 25 lat! Ubezpieczenie zapewni właścicielom poczucie spokoju i bezpieczeństwa, ponieważ ochrona obejmie nie tylko uszkodzenia pojazdu ale i kradzież.
 • Dopasowanie oferty Autocasco do potrzeb klienta: wieku auta i zasobności portfela. Z nami swobodnie możesz poszerzać lub zawężać zakres ochrony. Dzięki temu nie płacisz za opcje, których nie potrzebujesz.

Przykładowe porównanie ofert Autocasco:

Zakres ubezpieczenia Autocasco Komfort Autocasco Standard
Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów wg formuły All risks TAK TAK
Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej) TAK TAK
Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji TAK TAK
Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia TAK Opcja
Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględnienia tzw. amortyzacji) TAK Opcja
Koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi TAK Opcja
Pełne odszkodowanie bez potrąceń (tzw. udziałów własnych) TAK Opcja
Odpowiedzialność wg wartości auta wpisanej w polisie TAK NIE
Dla nowych samochodów: trzyletnia gwarancja wyliczania odszkodowania według wartości wpisanej na fakturze TAK NIE
Ubezpieczenie bagażu TAK NIE
Assistance w wariancie Złotym w cenie TAK NIE