Zgłoszenia świadczeń mogą odbywać się on-line na stronie TUNŻ WARTA lub w wersji papierowej.

Na stronie Warty należy wypełnić formularz zgłoszenia uprzednio przygotowawszy dane uczestników zdarzenia oraz dokumety potwierdzające jego zajście.

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia w wersji papierowej, proszę wybrać rodzaj świadczenia objętego ubezpieczeniem grupowym oraz probrać i wypełnić właściwy formularz:


Wypełniony formularz wraz z dokumentami przeslij na adres:

woman-envelope

Dodatkowo:

• zgłoszenie za pośrednictwem AB Insurance

e-mail: sekretariat@abinsurance.com.pl