Zgłoszenia świadczeń mogą odbywać się przez stronę poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych lub za naszym pośrednictwem.
Każdorazowo należy uprzednio przygotować dane uczestników zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające jego zajście.

 

Zgłoszenie za pośrednictwem AB Insurance:

e-mail: sekretariat@abinsurance.com.pl

Do zgłoszenia za naszym pośrednictwem należy dołączyć “Upoważnienie do zgłoszenia świadczenia”.