mury i elementy stałe od zdarzeń losowych kradzież z włamaniem ruchomości domowe ruchomości elektroniczne ruchomosci specjalne (dzieła sztuki,biżuteria) OC w życiu prywatnym

Dane właściciela/właścicieliDane nieruchomościRyzyka dodatkowe


*PALNE:
1. Ściany - drewno, mur pruski, płyta warstwowa wypełniona styropianem lub pianką poliuretanową, konstrukcja szkieletowa kanadyjska;
2. Dach. - gont drewniany, strzecha.

Zabezpieczenia


Zdarzenia losowe**


** deszcz nawalny, sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzewa lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi oraz zniszczenia w związku z akcją ratowniczą.


Kradzierz***


*** kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja. Wymagane przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe, lub zamek elektroniczny lub zamek z certyfikatem.*wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu przygotowania oferty na wycenę ubezpieczenia majątkowego przez AB Insurance.
*(pole obowiązkowe)